Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Ako na každej škole, tak aj na našej majú možnosť študovať všetci talentovaní uchádzači. Možno sa budeš diviť, ale keď niekto nepočuje alebo je na vozíku, tak to neznamená, že architektúra či dizajn nie sú pre neho. Dokonca vo svete je aj nevidomý architekt, ktorý nielen projektuje, ale aj prednáša na univerzite. Na FAD je pani doc. Čerešňová, ktorá usmerňuje, pomáha, prípadne upozorňuje iných kolegov, ako k špecifickým potrebám pristupovať, samozrejme podľa dohodnutej anonymity. Ak nechceš za ňou prísť na 4. poschodie v pravom krídle budovy osobne, tak ju kontaktuj na:  zuzana.ceresnova@stuba.sk

Koordinátorku pre študentov so špecif. potrebami môžu vyhľadať aj iní študenti so zdravotnými alebo psychickými  problémami, ktorí ostatnú v požadovanej anonymite. V prípade ak máte problémy, je potrebné o nich včas komunikovať a pridelené osoby sa budú snažiť nájsť pre Vás najvhodnejšie riešenie!


doplnenie: Psychológ na STU - v budove Rektorátu pôsobí aj psychológ, ktorý je študentom FAD v prípade potreby k dispozícii.  Vždy je potrebné si vopred dohodnúť termín stretnutia. poradenske.centrum@stuba.sk alebo btrimaj@hotmail.com ,tel. +421 917 559 820