Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Asi ich už poznáš a už si si ich študoval. Sú platné pre každý semester, vždy, pred začatím semestra, sú zverejnené na webe fakulty, časť Študenti. Sú rozdelené podľa stupňa štúdia, št. odboru a krúžkov.  V prípade, ak by Ti nevyhovoval termín cvičenia s Tvojim krúžkom, môžeš požiadať pedagógov o zmenu termínu s iným krúžkom, pokiaľ nemajú obsadenú už kapacitu. Taktiež, v prípade jednorázovej absencie, je možné navštíviť termín cvičenia iného krúžku s totožnou náplňou, ktorú si vymeškal a súčasne je potrebné o tejto náhrade, v čo najkratšom čase, informovať Tvojho cvičiaceho pedagóga.

Rozvrh ZS 2020/2021