Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Toto je tá zaujímavosť, ktorou sa počas štúdia prezentuješ! Každý študent si po ukončení ateliérového predmetu svoju prácu archivuje v predpísanom formáte A3, najčastejšie v tlačenej zviazanej forme, kde sa okrem názvu výkresov uvádzať predmet, ročník, meno poslucháča, meno ved. práce, garanta, dátum a každé portfólio musí byť po obhájení prác podpísané pedagógom a opečiatkované ústavom, na ktorom bolo vypracované. Toto portfólio študent používa neskôr pri štátnych skúškach, kde mu pedagógovia kladú z neho otázky týkajúce sa návrhov. Nerob si ale vôbec starosti, keď grafika a výraz portfólia z 1.ročníka je omnoho slabší ako z posledného. Práve naopak, aspoň takto môžu pedagógovia vidieť tvoj rast. 

V niektorých prípadoch, napr. mobilita, hľadanie si práce alebo brigády a ateliéroch, si študent vypracováva osobnostné portfólio, do ktorého vyberá najdôležitejšie súčasti ateliérových prác, svoje súťaže a iné práce, ktoré ho najviac charakterizujú. Taktiež, jednotlivé práce musia obsahovať nielen Vaše meno a názov práce, ale aj po koho vedením ste prácu robili a v ktorom roku či ročníku. Formát a grafické riešenie nie sú predpísané a študent si ho upravuje podľa svojich zásad a snaží sa ho urobiť pútavé a čo najkrajšie. Len nazabudni, že každý rok Ti pribudnú nové a nové práce.