Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Tento dátum máš uvedený aj v harmonograme štúdia a je nutné si ho veľmi dobre zapamätať a dodržať. Aby sme boli spravodliví, všetci študenti dostanú naraz zadanie ateliérovej práce a naraz elektronicky odovzdávajú ako do AIS, tak podľa rozhodnutia garanta predmetu aj na iné virtuálne úložisko. Nenechávaj si odovzdanie na poslednú chvíľu, lebo sa Ti môže stať, že sa Ti budú dlho načítavať súbory a nestihneš to. 

V prípade, ak by si to nestihol, pošli to čo najrýchlejšie  na mail svojmu pedagógovi /meno.priezvisko@stuba.sk/ a vysvetli situáciu. Do kópie daj aj garanta predmetu. A keď si to nestihol preto, lebo si napr. ochorel, podaj si čo najskôr - môžeš aj pred odovzdaním žiadosť - aj elektronicky- na študijné oddelenie a o dĺžku PN sa Ti doba odovzdávania posunie. Ale toto Ti musí potvrdiť pedagóg, garant predmetu a prodekan.