Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Výučba prebieha hlavne v budove FAD na Nám. slobody 19, Bratislava. Študenti dizajnu využívajú aj ateliérové priestory na rektoráte STU na Vazovovej ul. vo vnútrobloku. 

Niekedy sa, k veľkej obľube študentov,  využíva na výučbu aj detašované pracovisko v Banskej Štiavnici, napr. na Plenér. Možno ho už niektorí Tvoji spolužiaci, alebo Ty sám navštívili počas úvodného týždňa na FAD STU.

Dnešná budova Fakulty architektúry a dizajnu STU na Námestí slobody 19, vznikla podľa návrhu významného slovenského architekta, s ktorého menom sa ešte veľakrát stretneš - profesorom, zakladateľom architektonického školstva na Slovensku, bývalým dekanom FA, architektom Emilom Bellušom.

doplnenie: Prof. Emil Belluš sa zaslúžil o založenie samotného architektonického vzdelávania. Aj vďaka nemu, je možné študovať architektúru na Slovensku. V roku 1950 vznikla samostatná fakulta architektúry ako jedna zo šiestich fakúlt SVŠT. Okrem iného práve prof. Emil Belluš vypracoval návrh  našej budovy, ktorej realizácia sa uskutočnila v rokoch 1947 – 1950. Budova pôvodne slúžila ako Pavilón teoretických ústavov s priestormi na výučbu fyziky, matematiky a architektúry. Fakulty architektúry, pôvodne FA SP, tu pôsobí od roku 1951. Od 80-tych rokov patrí výlučne len architektom, urbanistom a dizajnérom. Budova je v súčasnosti pamiatkovo chránená a sme na ňu všetci veľmi pyšní.

Budova je pre našich študentov otvorená denne od 7.00-22.00 hod, počas ateliérového týždňa NON STOP - od 0.00-24.00h (len po 22.00h je potrebné sa nahlásiť na vrátnici)