Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Tak ako si mal elektronickú žiacku knižku, tak na univerzite máš k dispozícii elektronický index, ktorý v plnej miere nahrádza pôvodne používaný klasický index /, ktorý si môžete stále zakúpiť/. Sú v ňom vyznačené predmety, hodnoty, známky, zápočty, klasifikované zápočty. Je potrebné si ho kontrolovať a koncom semestra mať čo najviac ukončených – absolvovaných predmetov.