Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Viem, nikto legislatívu nemá rád, ale predurčuje čo a ako máme robiť. Z toho dôvodu je potrebné niekedy po nej siahnuť. Napríklad Študijný poriadok FAD STU alebo STU prístupný na webe Ti odpovie na viaceré otázky, ktorými nemusíš zaťažovať iných. Nájdeš tam informácie o možnosti pokračovať v štúdiu, o známkach, o kreditoch, o prestupe... Taktiež aj Vysokoškolský zákon (zákon 131/2002 Z.z.), alebo Vyhláška 614, MINEDU SR o kreditovom systéme štúdia, (sept. 2002).