Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Tak ako doteraz známkami. Na to aby si bol, bol úspešný študent musíš ovládať min.56%  požadovaných vedomostí. Máme stupnicu: 1-A, 1,5-B, 2-C, 2,5-D, 3-E. Viacerí študenti si myslia, že  je známka napr. z ateliéru horšia ako A neexistuje. Opak je pravdou. Keby všetci mali A, tak by sme nemuseli študovať. A ruku na srdce, aké známky si mal na strednej škole? Samé 1? Vždy 100%? Asi nie, tak to isté Ťa čaká aj na našej fakulte. Študuješ pre získanie vedomostí a nie pre zberateľskú vášeň zameranú na A. Skôr naopak. Pouč sa ak si dostal horšiu známku, porovnaj si prácu s inými rovesníkmi a skús byť v ďalšom semestri ešte lepší.

Ak nezvládneš niektorý predmet, tak máš nárok ho ešte raz opakovať opäť na budúci akad. rok. Z klasifikovaného zápočtu nemáš nárok na opravný termín, nakoľko sa hodnotí Tvoja semestrálna práca. Pri skúške máš nárok na 1 opravný termín. Musíš si ale dávať pozor na prerekvizity, lebo ich nesplnenie Ti môže zabrániť študovať nadväzujúci predmet ďalší rok. Pýtaš sa prečo? To je asi tak, že keď sa nenaučíš abecedu, tak potom nemôžeš vedieť čítať. 

doplnenie: Hodnotenie študijných výsledkov

Klasifikačný stupeň

Bodové hodnotenie zo 100 bodov, resp. %podiel

Číselná klasifikácia

Poznámka

A

100–92

1

výborne (vynikajúce výsledky)

B

91–83

1,5

veľmi dobre (nadpriemerné výsledky)

C

82-74

2

dobre (priemerné výsledky)

D

73-65

2,5

uspokojivo (prijateľné výsledky)

E

64–56

3

dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá)

Fx

55–0

4

nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca)

Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä

-priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia

(kontroly rozpracovanosti, testy, referáty)

- skúškou za dané obdobie štúdia.