Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Je podobný ako klasický školský rok. Výučba sa začína asi okolo 20.septembra a končí najneskôr začiatkom júla. Ale ak si šikovná/ý, tak aj skôr :)

Delí sa na 2 semestre zimný a letný a vždy má semester určený čas na výuku -min 12 týždňov a potom 6 týždňov na skúšky.

doplnenie: Akademický  rok  - sa delí na letný a zimný semester. Každý semester sa delí na časť určený pre výučbu /min. 12t/a časť skúškového obdobia /min. 4t/. Dĺžku, začiatok a koniec jednotlivých semestrov akad. roka stanovuje STU spoločne pre všetky jej súčasti v zmysle platnej legislatívy.

Akad. rok sa oficiálne začína 1.9. a končí 31.8.

Otvorenie akademického roku nie je totožný so začiatkom výučby v akad. roku- pred začiatkom výučby v zimnom semestri, hneď v prvý deň výučby, sa uskutoční slávnostné otvorenie nového akademického roka na úrovni univerzity, neskôr na úrovni fakulty a na fakulte je vždy spojený s imatrikuláciou- slávnostným prijímaním prvákov. 

Posledný semester štúdia býva skrátený.