Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Medzi študentmi a neboj, aj pedagógmi, je to taký strašiak AIS (Akademický informačný systém). Ale to len na začiatku a rýchlo sa v ňom zorientuješ. Nájdeš v ňom predmety, kde Ti na dokumentový server vedia pedagógovia povesiť potrebné študijné informácie a pomôcky, nájdeš v ňom rozpis a informácie o predmete, pedagógov, ktorí ho učia a alebo sa cez neho prihlasuješ či robíš skúšky, odovzdávaš práce…. Vzhľadom na jeho obmedzenú kapacitu používame i kapacity úložiska na g-suite/classromy. Ale o tom Ti povie Tvoj pedagóg a riaď sa jeho pokynmi.

doplnenie: AIS (Akademický informačný systém)

-  je to celouniverzitný systém spravovaný STU, ktorý sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií.  Ako napr. zápisy hodnotenia, zasielanie informácií, informačné listy o predmete  a jeho sylaby, dokumenty k predmetom, odovzdávanie prác a pod. V prípade problémov je nutné kontaktovať nášho integrátora pána Ing. Tichého. robert.tichy@stuba.sk


Pridelená adresa v AIS

Pomocou tejto mailovej adresy študenti komunikujú svoje záležitosti súvisiace a týkajúce sa štúdia na FAD či STU. 

Upozorňujeme študentov FAD, aby si svoju schránku priebežne kontrolovali a čistili (aj kôš), nakoľko na tieto mailové adresy im bude zasielaná pošta/informácie z FAD STU, ktoré im v prípade preplnenia poštovej schránky nebudú doručené.  Pokiaľ máte záujem sa kontaktovať s vyučujúcim alebo zamestnancom FAD STU, je potrebné používať výlučne mailové adresy stuba.sk /meno.priezvisko@stuba.sk/. Na osobné maily nemusia  pedagógovia a ostatní zamestnanci STU reagovať. 

Nesplnenie si Vašich povinností z dôvodu nedoručiteľnosti informácií nebude môcť byť ospravedlnené.

Heslo v AIS

Z dôvodu bezpečnosti pri používaní AIS musí mať každý študent zriadené prístupové heslo, ktoré musí zodpovedať predpísaným spoločným  podmienkam pre dostatočne silné heslo. Ak si potrebujete prístupové heslo zmeniť, napr.  po expirácii, tak je to možné prostredníctvom AIS, v osobnej administratíve, obnovenie hesla. 

Prístup do univerzitnej bezdrôtovej siete (WiFi)

názov siete:
eduroam

prihlasovacie meno a heslo:
nájdeš v AIS - sekcia (Techológie a ich správa) - tam klikni na (Prístup do univerzitnej siete). Pomocou loginu a hesla, ktoré tam nájdeš sa môžeš prihlásiť do siete eduroam.