Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Viacerí sa na to pýtate hneď pri Vašom prvom vstupe na pôdu FAD. Áno, zabezpečujeme ju a ponúkame študentom. Dokonca, niekedy ich až nahovárame, aby si išli vyskúšať inú univerzitu v inej krajine, konzultácie v inej reči a s inými spolužiakmi. Aby sme zabezpečili, že na mobilitu posielame len študentov, ktorí už majú dobré znalosti zo svojej študovanej oblasti, tak Ťa to chvíľu ešte počká. Mobilít sa zúčastňujú štvrtáci, piataci a šiestaci. Ich počet je najvyšší z celej STU a spätné reakcie máme vynikajúce.  Dokonca, kvôli mobilite si môžeš bezplatne predĺžiť štúdium. Najčastejšie je záujem o Erasmus + mobility a na zozname partnerských škôl nájdeš aj veľa  prestížnych zahraničných univerzít. Musíš len spĺňať študijný priemer do 2,0 a mať výborné ateliérové práce a jazykové znalosti. O všetkom Ťa budeme včas informovať.

doplnenie: Mobilita - možnosť absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole v zahraničí alebo v SR je zakotvená vo vysokoškolskom zákone (zákon 131/2002 Z.z.). Kreditový systém prispieva k študentskej mobilite dvojakým spôsobom. Keďže každá vysoká škola zapojená do ECTS je povinná zverejňovať informácie o možnostiach štúdia (informačný balík, katalóg kurzov), získavajú študenti lepší prehľad o tom, kde si môžu zapísať kurzy o ktoré majú záujem. Druhý významný prínos predstavuje tzv. zmluva o štúdiu (learning agreement), ktorú uzatvárajú vysielajúca škola, prijímajúca škola a študent. Pre študenta predstavuje záruku, že po absolvovaní časti štúdia na inej vzdelávacej inštitúcii mu jeho domovská vysoká škola uzná absolvované predmety/kurzy a započíta získané kredity (transfer kreditov).

Informácie o možnostiach a podmienkach mobility sú aktuálne zverejňované na web stránke FAD. Ďalšie informácie získate na webe FAD alebo marta.kalocajova@stuba.sk alebo na stuba/medzinárodné aktivity.