Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Aj keď študuješ na univerzite, tak aj pre Teba platí, že všetky formy štúdia sú povinné a je potrebné sa ich nielen zúčastňovať, ale aj byť na nich pripravený. Lebo keď nebudeš pripravený, nebude možné s Tebou konzultovať Tvoje zadanie, prácu, návrh a bude Ti udelená absencia. 

Všetky neúčasti musia byť ospravedlnené  a je vhodné ich nahradiť, napr. s iným krúžkom.  neúčasť na povinnej forme výučby, musí byť ospravedlnená. Ak si bola/bol neprítomný viac ako 1 deň, je potrebné absenciu nahlásiť a preukázať na ŠO. Samozrejme v čo najkratšom čase od absencie, max. do 3 prac. dní. Krátku absenciu je možné ospravedlniť priamo u pedagóga.

doplnenie: Absencia

Evidencia ospravedlneniek sa vykonáva na študijnom oddelení, kde sa na požiadanie študenta zaeviduje do AIS. Ospravedlnenky na pár hodín sa neevidujú a študent o tejto skutočnosti informuje cvičiaceho/prednášajúceho/ved. práce.

Študent, podľa študijného poriadku FAD, môže mať počas semestra zo základných foriem vzdelávacích činností najviac 2 ospravedlnené neúčasti. V prípade, ak študent dosiahol vyšší podiel absencií /okrem odôvodnených a na ŠO schválených prípadov/, nezíska za predmet záverečné hodnotenie. V prípade neospravedlnenej neúčasti študent nemá nárok ani na zadanie náhradnej úlohy.

Prítomnosť na hodine s nepreukázanou alebo neadekvátnou prípravou na hodinu sa započítava ako absencia.