Prejsť na obsah
Ateliér Polakovič /Bátor


Ing. arch. Štefan Polakovič 

(1963)

je architekt, urbanista a spoluzakladateľ ateliéru GutGut. Vo svojej tvorbe ponúka názory presahujúce tradičné riešenia. Návrhmi sa opiera o medzinárodnú skúsenosť a zároveň reaguje na lokálny kontext, históriu a spoločenský dopad. Známe realizácie akým je bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave (2010), rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote (2014), alebo rekonštrukcia areálu Mlynica v Bratislave (2017), získali priaznivé ohlasy u odbornej aj laickej verejnosti. S návrhom funkčne aj typologicky vrstvenej obytnej štruktúry sa stal laureátom ceny Europan 5. Ateliér GutGut je laureátom ceny ARCH, Ceny Dušana Jurkoviča a štvornásobný laureát Ceny za architektúru CE-ZA-AR. Architekt v súčasnosti pôsobí aj na Fakulte architektúry STU v Bratislave, kde od roku 2013 viedol Ústav architektúry občianskych budov. Ako pedagóg ateliérovej tvorby sa podieľa na formovaní architektonického vnímania budúcej generácie architektov. Dlhodobo sa venuje aktivitám podporujúce presahy architektektúry do verejného života. V roku 2010 sa stal spoluzakladateľom festivalu DAAD (Dni architektúry a dizajnu) v Bratislave, pričom sa ako spoluorganizátor každoročne podieľa na jeho príprave. Festival predstavuje kritické diskurzy o lokálnych problémoch na medzinárodnej platforme. Pravidelne sa zúčastňuje architektonických diskusií, prednášok a konferencií na Slovensku aj v zahraničí.

Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.

(1981)

Je architekt, zakladateľ ateliéru young.s architekti, ktorý okrem reálnej architektonickej praxe pôsobí i na Fakulte architektúry STU vo forme organizovania architektonických workshopov s prepojením na priame zadania miest a obcí Slovenska /MZ Brezno, Kežmarok, Gelnica, Dúbravica.../ Koncept tohto ateliéru je založený na spolupráci s mladými ľuďmi na rôznych platformách. Od architektonickej až po edukačnú. Je spoluzakladateľom o.z. Mladý architekt, ktorého poslaním je prinášať architektonickú osvetu deťom na základných školách vo forme workshopov, kde deti pracujú s reálnymi fyzickými modelmi.  Nosnou témou architekta je koncept v architektúre, architektonicko-konštruktívny diskurz a hľadanie nových prevádzkových a funkčných možností s ohľadom na kontext.

externí konzultani

Mgr. Barbora Doričková /MŽP SR/

Mgr.art. Roman Gatial /ex-hlavný architekt mesta PD/