Prejsť na obsah
Ateliér Polakovič /Bátor

V RÁMCI LS 2021/2022 POKRAČUJEME V TÉME

ZÓNA DK LÚKY_BRATISLAVA

Po urbanistickom návrhu v rámci zimného semestra, pokračujeme v prehĺbení riešenia do architektúry vybraných objektov a ich prepracovanie do stupňa architektonickej štúdie vrátane interiéru a príľahlých exteriérov, pokračovanie diskusií a hľadanie prienikov so susediacimi riešeniami...

V rámci práce v našom VA - priebežné kritiky externých hostí, náročnosť na výstupy, veľa diskusie, veľa spoločných chvíľ...

...

atelier.polakovic.bator@gmail.com

...