Prejsť na obsah
Ateliér Baláž

 

Ateliér (Studio) je založený na nezávislom intelektuálnom vývoji dizajnu prostredníctvom Star Status filozofie, Open Sphere stratégie navrhovania a Authentic Design Essence. Interdisciplinárne avantgardné hodnotové komponenty integruje formou nezávislého navrhovania a vzdelávania v podmienkach inklúzie, udržateľnosti, estetiky a kvality skúseností presahujúcich funkčnosť a špecializuje sa na dizajn navrhovaný pre nový životný štýl vyvíjajúcej sa post-postmodernej, post-pandemickej generácie. Ateliér je otvorené medzinárodným a interdisciplinárnym spojeniam, zaručujpúcim pokrok smerom k očakávaným kritériám pre dizajnérske riešenia. Tento cieľ podporuje využite „Action Centric“ nástrojov nezávislého umeleckého výskum a synergického vývoja.

Po absolvovaní profilového predmetu ateliérovej tvorby so zameraním na produktový a priemyselný dizajn v ateliéry Baláž študent vďaka rozvíjaniu schopnosti analyzovať a porozumieť kontextu, skúsenosti práce s hmotou a priestorom a využívaniu širokej škály kreatívnych stratégií navrhovania prostredníctvom fyzických a digitálnych technológií, realizuje a aplikuje nezávislý umelecký výskum, definuje a tvorí originálny vizuálny jazyk, vyvíja nové postupy tvorby a komunikácie a dokáže iniciovať a podporiť vývoj nových technológií, technologických postupov a interdisciplinárnej synergie.

Semestrálna, bakalárska a diplomová práce sa špecializuje na definovanie záujmu novej spoločnosti, ovplyvnenej ekologickou a pandemickou krízou, smerujúcej k novému životnému štýlu, na dizajn morfujúci životný štýl, založený na autentickej motivácii v spoločenskom konaní v prospech udržateľnosti, ponúkajúci možnosť edukácie a podpory správneho rozhodovania sa,  inšpirujúci prostredníctvom dizajnu k spôsobu života, ktorým sa môže podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji každý vo všetkých sférach života. Interakcia dizajnu spoločnosti, vytvárajúca jedinečný vizuálny jazyk a harmonizujúca dizajn a engineering do nového celku, je základným kompozičným prvokom návrhu a základom procesu vzniku a zmeny, základom vnímania, ktoré sa vzájomne ovplyvňuje s myslením, aby dospeli k poznaniu. 

 

Ateliér prijíma študentov Erasmus +

 

    

             Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.                                        Bc. Erik Rejta                                                 
         Kontakt: martin.balaz@stuba.sk

   

                   Bc. Daniel Chromek                                               Bc. Jakub Maglay                                                    Adam Masár
 

 

 

                     Daniela Alföldiová                                                  Dávid Hidvégi                                                  Valéria Kačkovičová

 

                                                                                                                                        

                                                                                                      Rastislav Myglys                                                     Patrik Rózsa

 

                                                                                                                                                                     ALUMNI