Prejsť na obsah
Ateliér Kočlík / Salcer

 

 

iba. Ing. Dušan Kočlík, ArtD.         

Nábytkový dizajnér, interiérový dizajnér, pedagóg, publicista, aktivista, kurátor výstav.

V roku 2009 získal titul ArtD. na FA STU.
Od roku 2011 vedie samostatný ateliér pre dizajn interiéru a nábytku.

Na FAD STU vedie samostatné predmety so zameraním na dizajn nábytku a dizajn interiéru a výstavníctvo.
Participoval na viacerých výskumných projektoch a od roku 2018 vedie výskumný tím, ktorý sa venuje na výskumu interiérovej tvorby na Slovensku INSK.

Venuje tvorbe oblasti súkromného a verejného
interiéru. Má mnoho chránených dizajnov a sériovo vyrábané  dizajny nábytku. V rokoch 2016 až 2021
získal viacero ocenení, za návrhy a realizácie
výstavných expozícií.

Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.

Architekt a pedagóg pôsobiaci popri vlastnej architektonickej praxi na Ústave interiéru a výstavníctva. Počas štúdia absolvoval študijný pobyt na Univerzite Duisburg-Essen. Bol nominovaný na Cenu prof. Lacka a získal zároveň 3.miesto Ceny Dexia Banky.

Architektonickú činnosť začínal v ateliéroch Cuubuus Engineering a Cakov&partners. Je zakladajúcim členom ateliéru coolstock (www.coolstock.sk), ktorý sa zaoberá architektúrou občianskych, bytových stavieb a v nemalej miere návrhom interiérov. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory architektov.

Realizácie ateliéru boli publikované vo viacerých odborných periodikách a získali aj nomináciu na cenu časopisu ARCH.

email: dusan.koclik@stuba.sk email: igor.salcer@stuba.sk
mob: 0908 812 032
mob:  0903 158 814

 

Konzultanti

Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.