Prejsť na obsah
Študentské súťaže

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave vyhlasuje súťaž na návrh architektonického riešenia vybraných interiérových priestorov MTF STU so sídlom v Trnave.


Súťaž je rozdelená na vytvorenie 2 súťažných návrhov, ktoré sú vyhodnocované osobitne, pričom 1 súťažiaci si môže zvoliť vlastnú účasť buď v jednom, v druhom alebo v oboch návrhoch.

Súťažný návrh A – rieši voľne prístupné plochy na chodbách a v spoločných priestoroch fakulty podľa prílohy 1. Dopĺňanie mobiliárom sa má realizovať v návrhu tak, aby bolo možné v týchto miestach pohodlne tráviť čas napríklad čakaním na prednášky. Vybrané zóny majú byť vizuálne príjemné, majú poskytovať pohodlné sedenie, oddych, relax.

Súťažný návrh B – rieši miestnosť pre STARTUPY uvažovanú ako coworkingový priestor pre 8 ľudí  (4 pracovné plochy, počíta sa 2 ľudia na 1 startup) v jednom čase podľa prílohy 2. Tento priestor vyžaduje okrem pracovného priestoru aj zónu oddychu alebo inak povedané zónu s pohodlným sedením pre individuálne rokovania alebo relax. Priestor má pôsobiť zaujímavo a reprezentatívne. Ideálne, ak ani v tomto prípade v riešení neobjavia výrazné stavebné úpravy, ak si to však návrh vyžiada, je možné ich navrhnúť.

_______________________

Oprávnenými osobami, ktoré sa môžu prihlásiť do tejto súťaže sú študenti vysokých škôl, ktorí sa zaregistrujú a zašlú svoj návrh podľa podmienok súťaže v stanovenej lehote. Každý súťažiaci sa musí vopred zaregistrovať, pre účely ďalšej komunikácie, nahratie súťažných podkladov a pod. Možnosť aj pracovať v dvojčlenných týmoch.

Registrácia tu: https://forms.gle/VLgt5MkxHtU4ohFCA

ZADANIE SÚŤAŽE


 

Hodnotenie návrhov:
Ako traja členovia hodnotiacej komisie, budú oslovení aj známi odborníci z oblasti. Mená budú zverejnené čoskoro.

Spôsob súťaženia v prípade súťažného návrhu A:
Táto súťaž je dvojkolová. V prvom kole sa z doručených návrhov vyberie hodnotiacou komisiou na základe pridelených bodov 5 alebo 7 návrhov, ktoré následne postúpia do druhého kola, kde bude prebiehať hlasovanie študentskou a zamestnaneckou obcou MTF STU so sídlom v Trnave.


Súťažný návrh A: oceňujeme prvé 3 miesta:

  1. miesto 1500,- Eur (víťazné riešenie)
  2. miesto 1000,- Eur
  3. miesto 700,- Eur

 

Spôsob súťaženia v prípade súťažného návrhu B:
Táto súťaž je jednokolová. Víťazný návrh vyberie hodnotiaca komisia (ustanovená pre hodnotenie súťažného návrhu A) na základe kvality (estetickej, užívateľskej, realizačnej stránky) daného návrhu pri splnení finančného stropu. V tomto prípade sa komisia pred rozhodnutím môže, ale nemusí obrátiť na hlasovanie zamestnancami a študentmi MTF STU.

Súťažný návrh B: oceňujeme prvé 3 miesta:

  1. miesto 1000,- Eur (víťazné riešenie)
  2. miesto 500,- Eur
  3. miesto 300,- Eur

 

Kontaktná osoba: kristina.gerulova@stuba.sk

Kompletné informácie na stiahnutie: www.mtf.stuba.sk/15681