Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Predmety bakalárskeho študijného programu architektúra a urbanizmus

1_STAV1_AU Staviteľstvo I
1_STAV2_AU Staviteľstvo II
1_STAV3_AU Staviteľstvo III
1_STAV4_AU Staviteľstvo IV
1_STAV5_AU Staviteľstvo V
1_STAT1_AU Statika I
1_STAT2_AU Statika II
1_NK1_AU Nosné konštrukcie I
1_NK2_AU Nosné konštrukcie II
1_TZB1_AU Technické zariadenia budov I
1_TZB2_AU Technické zariadenia budov II
1_SF1_AU Stavebná fyzika I
1_SF2_AU Stavebná fyzika II
1_PBB_AU Požiarna bezpečnosť budov
1_VIS_AU Výrobné a inžinierske stavby
1_AN3_AU Ateliér navrhovania III

1_AN7M3_AU Ateliér navrhovania VII (modulu M3)
1_AS1M3_AU Ateliérový seminár I (modulu M3)
1_VKM3_AU Vybrané kapitoly I (modulu M3)

1_AN7M7_AU Ateliér navrhovania VII (modulu M7)
1_AS1M7_AU Ateliérový seminár I (modulu 7)
1_VKM7_AU Vybrané kapitoly I (modulu M7)
1_ASA2_AU Ateliérový seminár II
1_BP_AU Bakalárska práca


Predmety inžinierského študijného programu architektúra

2_STAV6_A Staviteľstvo VI
2_AT2_A Ateliér II
2_AT3_A
Ateliér III
2_DIS_A Diplomový seminár
2_DP_A Diplomová práca