Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Vedúci ústavu: 

Ing. Roman Rosina

Sekretariát: 

Milada Kovácsová

Pedagógovia:

Ing. arch. Andrej Alexy

Ing. arch. Michal Bogár

doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.

Ing. arch. Ing. Martin Dubiny

Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič , PhD.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.

doc. Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

doc. Ing. Peter Roško, PhD.

Ing. Juraj Králik, PhD.

Ing. arch. Gabriela Rolenčíková

Ing. Michal Borovička

Ing. Luboš Agnet

Doktorandi:

-

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>