Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestor prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. 

Uviesť štúdium architektúry všeobecne (dejiny, teória, architektúra, urbanizmus, interiér, konštrukcie, tvorba). Oboznámiť študentov so štruktúrou ústavov fakulty a obsahovou náplňou predmetov, zabezpečovaných jednotlivými ústavmi. Na začiatku štúdia pozitívne priblížiť zmysel architektúry, hodnoty historickej architektúry, možnosti a zodpovednosť architektonickej tvorby. Celkovo uviesť hlavné prednáškové cykly štúdia. Vysvetlia sa základy historického vzniku architektúry a súvislosti významných architektonických diel hlavných pravekých a starovekých civilizácií.

Informačný list