Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestor prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. 

Obsahovo sa predmet orientuje na definovanie a objasnenie všeobecných zákonitosti formovania sídiel, predovšetkým miest od obdobia nástupu priemyselnej výroby. Tieto sa charakterizujú v jednotlivých etapách vo vzťahu k spoločnosti a jej vnútornej štruktúre, jej hospodárskym, ekonomickým podmienkam, kultúrnej a technickej vyspelosti. Jednotlivé etapy sú prezentované na konkrétnych charakteristických príkladoch miest konca 19. a 20.storočia v celosvetovom kontexte a na Slovensku.

Informačný list