Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.

Predmet rozširuje poznanie študentov o charakteristikách, vlastnostiach a podmienkach použitia stavebných materiálov, konštrukcií a technológií pri výstavbe v minulosti a s podmienkami uplatnenia aktuálnych stavebných materiálov pri obnove a údržbe historického a najmä pamiatkového architektonického fondu. Podporuje princípy vedeckej analýzy a kreatívneho uplatnenia ich výsledkov v projektovaní obnovy/údržby historického stavieb.