Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. 

Ľudová architektúra na Slovensku bola počas celých dejín odolná voči módnym slohovým vplyvom a primárnu úlohu zohrávala vždy funkcia. V prednáškach a seminároch sú kontúrované  regionálne znaky, špecifiká a rozdiely medzi jednotlivými zónami na Slovensku. Charakteristické znaky domovej formy sú predstavené podľa regiónov Slovenska. Obzvlášť je poukázané na výskyt priamej inšpirácie v novej tvorbe, následne sú analyzované príklady, ktoré sú nevhodným zásahom do prostredia.  

Informačný list