Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestor prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. 

Riešenia zadaní obnovy historických objektov, súborov a regenerácie historických sídelných štruktúr s využitím novotvaru vo väzbe pôvodnú architektonickú a urbanistickú štruktúru. Ateliérová tvorba spočíva v hľadaní optimálnych variant riešenia, ich vyhodnotenia z hľadiska zachovania pamiatkových hodnôt a zásad pamiatkovej starostlivosti.