Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestor prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 

Tvorivé riešenia obnovy historických objektov, súborov a regenerácie historických sídelných štruktúr formou ateliérovej tvorby. Zadanie problému, diskusia nad filozofiou a alternatívnymi prístupmi riešenia, konzultácie s vedúcim práce a odbornými špecialistami.