Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestor prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 

Aplikácia metód pamiatkovej obnovy pri špecifických typologických druhoch historickej architektúry. Fortifikačné objekty a súbory. Sakrálna, profesionálna profánna, ľudová, technická a industriálna architektúra, dopravné a železničné stavby, mestské priestory.

Informačný list