Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestor prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 

Teoretické základy ochrany a obnovy architektonického dedičstva. Vývoj vzťahu spoločnosti k historickému dedičstvu. Charakteristika pamiatky, kultúrneho dedičstva, zásad a metód ochrany a obnovy pamiatok. Predprojektová a projektová príprava obnovy. Medzinárodný kontext ochrany architektonického dedičstva.

Informačný list