Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.

Cieľom tohto modulu je prehĺbiť poznanie a zlepšiť zručnosti študentov bakalárskeho stupňa v oblasti prípravy a realizácie obnovy architektonických pamiatok (výskum – metodika – tvorba – realizácia) na príkladoch z aktuálneho architektonického a verejného diania.. Dôraz sa kladie na komplexný prístup a interdisciplinárny charakter obnovy (výskumník, metodik, projektant). Predpokladá sa priama účasť osobností, zadania z reálnej praxe rozvoja lokalít a regiónov.

Informačný list