Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestor prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. 

Umožňuje v rámci ateliérovej tvorby oboznámiť sa so zásadami obnovy a tvorby v pamiatkovom prostredí na obsahom a rozsahom primeraných zadaniach pre všetkých študentov programu z hľadiska zásad pamiatkovej starostlivosti. Zároveň vytvára predpoklady orientácie na túto špecifickú oblasť architektonickej tvorby.

Informačný list