Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Predmet prináša interdisciplinárny pohľad na dejiny architektúry ako dôležitý nástroj poznania a ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska. Pozornosť je zameraná na špecifické problémy a špecializované témy historiografie architektúry a pamiatkovej starostlivosti na Slovensku prostredníctvom najnovších poznatkov a aktuálnej vedecko-výskumnej činnosti na tomto poli ako neoddeliteľných súčastí medziodborového prístupu k ochrane nášho kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho architektonickú súčasť – pamiatkový fond.

Informačný list