Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Predmet v prehľadnej podobe poskytuje rozšírené vedomostí z oblasti dejín architektúry s ohľadom na jednotlivé slohové a štýlové epochy v rámci európskeho vývoja i z pohľadu architektonického diania na území Slovenska. Pozornosť je zameraná na vybrané aspekty historiografie architektúry v priereze jej dejinného vývoja s dôrazom na spoločné východiská i regionálne zvláštností, ale aj osobnostné pozadie vzniku architektonických diel (stavitelia, architekti, stavebníci – objednávatelia).

Informačný list