Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.

Obsahom predmetu sú základy náuky o farbe s dôrazom predovšetkým na vizuálnu výchovu, v aplikácii na zvýšenie schopností v oblasti farebného videnia a komunikácie a schopnosť farby miešaním zhotovovať a analyzovať jednoduché vzťahy medzi farbami. Precvičuje sa vizuálna citlivosť, rozlišovanie farieb, ich charakteristík, miešanie farieb podľa predlohy resp. vopred stanoveného cieľa vizuálneho vnemu, základy a podstata systematiky a elementárne priestorové a psychologické účinky farieb.

Informačný list