Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestor prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. 

Obsahovo sa predmet orientuje na definovanie a objasnenie všeobecných zákonitosti vzniku a formovania sídiel, predovšetkým miest. Tieto sa charakterizujú v jednotlivých vývojových etapách vo vzťahu k spoločnosti a jej vnútornej štruktúre, jej hospodárskym, ekonomickým podmienkam, kultúrnej a technickej vyspelosti. Všeobecné zákonitosti sú prezentované v jednotlivých dejinných obdobiach na konkrétnych príkladoch od staroveku až po súčasnosť.

Informačný list