Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Predmet približuje vývoj dejín architektúry a umenia 19. storočia na pozadí spoločensko-historických a kultúrnych súvislostí, vrátane determinantov industriálnej éry a jej dopadu na architektonickú tvorbu. Na širokej škále typologických druhov v chronologickom slede slohov, štýlov a hnutí od klasicizmu cez romantizmus, historizmus, eklekticizmus, uplatnenie progresívnych konštrukcií (liatina, oceľ, železobetón) až po secesiu poskytuje nielen základnú charakteristiku, ale aj komplexnejší pohľad na architektúru tejto doby a jej tvorcov, kontext a osobitosti architektonickej tvorby na území Slovenska nevynímajúc.

Informačný list