Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. 

Cieľom je získať základný prehľad o príčinných súvislostiach existencie a rôznorodého prejavu renesančného a barokového slohu v centrách jeho zrodu i transferu do vzdialenejších teritoriálnych polôh. Pochopením podstaty tvorivého procesu architektov, staviteľov a umelcov tohto obdobia rozoznať umelecký potenciál stavebnej činnosti. Využitím poznania je prostredníctvom individuálnych tém pomenovať regionálne podoby slohovej architektúry a umenia v domácom prostredí

Informačný list