Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Predmet približuje 1500 ročnú etapu dejín stredovekej architektúry i umenia na pozadí širšieho spoločenského a kultúrneho diania s cieľom poskytnúť prehľad formovania a vývoja charakteristických znakov jednotlivých  slohových období v širokej škále typov sakrálnej a profánnej architektúry od kresťanskej antiky, cez byzantské, predrománske, románske a gotické obdobie. Poukazuje zároveň na osobitý prínos a vklad stredovekej architektúry na území Slovenska do kontextu stredoeurópskeho diania s ohľadom na regionálne špecifiká a osobitosti.

Informačný list