Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.

Rozširuje a upevňuje zručnosti absolventov pri návrhu revitalizácie a nového funkčného využitia pamiatkovo chránených objektov /areálov. Podporuje hodnotovú orientáciu študentov a vedecky objektívny prístup k návrhu revitalizácie opustených historických objektov národných kultúrnych pamiatok v rámci limitných podmienok pre zachovanie autentických kultúrnych hodnôt daných objektov / areálov. Posilňuje špecifické kreatívne postupy založené na uplatňovaní zásad a hodnotiacich kritérií pamiatkovej starostlivosti.