Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

 


Gestor prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

 

Úvod do architektúry a urbanizmu

Dejiny stavby miest

Malý ateliér AN IV - obnova pamiatok

PVPZ Ateliér III – zamerania

Urbanizmus 20.storočia


Gestor prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Dejiny architektúry a umenia IV
Metodológia výskumu


Gestor prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

Obnova pamiatok
PVPZ Ateliér II – zamerania
Diplomová práca
Prezentácia architektonického dedičstva II.


Gestorka doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.

Dejiny architektúry a umenia II.
Regionalita a tradície


Gestorka doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.

Modul M5 (obnova architektonického dedičstva)
Ateliér VI modulu M5
Tradičné a novodobé konštrukcie, materiály a technológie


Gestorka doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Dejiny architektúry a umenia I.      
Dejiny architektúry a umenia III.
Kultúrne dedičstvo Slovenska
Kapitoly z dejín architektúry


Gestorka doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.


Gestor doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc.

Teória architektúry


Gestorka doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Obnova arch. dedičstva – príprava a realizácia
Historický stavebný interiér
Trendy modernej architektúry a urbanizmu 


Gestor Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.


Gestorka Ing. arch. Beata Polomová, PhD.

Ateliérový seminár modulu M5


Gestorka doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.               

Architektonické kreslenie
Farba - princípy navrhovania
Farba
Farba v priestore


Gestorka Mgr. Danica Šoltésová, PhD.

Dejiny dizajnu I.

Dejiny dizajnu II.

Vybrané kapitoly umenia 20.storočia

Vývoj interiéru a nábytku

Kapitoly z dejín umenia
Späť na úvodnú stránku ústavu >>>