Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Knižné publikácie 2014:


MORAVČÍKOVÁ, H.: Friedrich Weinwurm - Architekt, Slovart, Bratislava 2014ISBN: 978-80-556-1158-7DULLA, M. a kol.: Kapitoly z historie bydlení. Nakladatelství ČVUT, Praha 2014. ISBN 978-80-01-05433-8


KRÁĽOVÁ, E. (ed.): Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2014, ISBN 978-80-227-4133-0

dostupné online: http://issuu.com/evakralova/docs/informacie_v_obnove_pamiatok


POHANIČOVÁ, J. – DULLA, M.: Michal Milan Harminc (1869 – 1964) – architekt dvoch storočí. Bratislava, TRIO Publishing, s.r.o., 2014.
ISBN 978-80-8170-003-3

Knižné publikácie 2013:


MORAVČIKOVÁ, H. a kol.: Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia. Slovart, Bratislava 2013, ISBN 9788055610566


KOLLÁR, D. - LACIKA, J. - POHANIČOVÁ, J.: Synagógy. Bratislava : Dajama, 2013. - 128 s. - ISBN 978-80-8136-022-0

Knižné publikácie 2012:


MORAVČÍKOVÁ, H. a kol.: Bratislava: atlas sídlisk 1950 - 1955, Slovart, Bratislava 2012
ISBN: 978-80-556-0478-7


LALKOVÁ, J. a kol.: Nekropolná architektúra, Fakulta architektúry STU, Bratislava 2012, ISBN: 978-80-22737-48-7

Knižné publikácie 2011:


POHANIČOVÁ, J.: Výnimočné stavby dlhého storočia, TRIO Publishing s.r.o, Bratislava 2011, ISBN:  978-80-89552-07-8

Knižné publikácie 2010:


POHANIČOVÁ, J. (ed.) – MIKLOŠ, P. et all.: Feiglerovci a architektúra Bratislavy, SAS, Bratislava 2010,
ISBN:978-80-887- 5765-8


DULLA, M.: Architekt Emil Belluš. Slovart, Bratislava 2010, ISBN: 978-80-556-0293-6

slavne vily slovenska
DULLA, M. – POHANIČOVÁ, J. – MORAVČÍKOVÁ, H.: Slávne vily Slovenska. FOIBOS, Bratislava 2010,
ISBN: 978-80-870-7326-1


KRÁĽOVÁ, E. (ed.): Stopy priemyselného dedičstva. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2010, ISBN 978-80-227-3308-3

Knižné publikácie 2009:


ottov historicky atlas

KRŠÁK, P. (ed.) – POHANIČOVÁ, J. – MORAVČÍKOVÁ, H. – ŠOLTÉSOVÁ, D. et all.: Ottov historický atlas Slovensko.

Ottovo nakladatelství. Praha 2009, ISBN: 978-80-736-0834-7

harminc
MIKLOŠ, P. (ed.) – POHANIČOVÁ, J. et all.: Michal Milan Harminc. FO ART, Bratislava 2009

putovanie banskostiavnickou kalvariou
VOŠKOVÁ K. (ed. a text): Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2009, ISBN: 978-80-970125-3-3

 

Knižné publikácie 2008:


rozmanite 19 storocie

LUKÁČOVÁ, E. – POHANIČOVÁ, J.: Rozmanité 19. storočie. Perfekt, Bratislava 2008, ISBN: 978-80-804-6426-4banskostiavnicka kalvaria

VOŠKOVÁ K. (ed.): Banskoštiavnická kalvária - perspektívy revitalizácie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008, ISBN: 978-80-227-2829-4


Knižné publikácie 2007:


slovenska architektura od jurkovica

DULLA, M.: Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok, Perfekt, Bratislava 2007

bytove domy
BACOVÁ, A. –  ILKOVIČ, J. – IRINGOVÁ – A. ROLLOVÁ, L. – SZOLGAYOVÁ, E. – VÍTKOVÁ, Ľ. – VODRÁŽKA, P. – ČEREŠŇOVÁ, Z. – GREGOR, K. – KONČEKOVÁ, D. – SELCOVÁ, Ľ. – TÓTHOVÁ, Z.: Bytové domy na Slovensku,  EUROSTAV, Bratislava 2007, Vydavateľstvo EUROSTAV, 2007, ISBN 978-80-89228-13-3, EAN 9788089223133

Knižné publikácie 2002/2006:

do jaskyne
PAUER Jozef. 2006. Do jaskyne. Medzi modernitou, televíziou a tragédiou alebo globálna transformácia človeka a vznešenosť. Bratislava: Fox&Col, 2006. 106 s. ISBN 80-969514-0-8

arch na svk
MORAVČÍKOVÁ, H. – DULLA, M. – POHANIČOVÁ, J. – ŠOLTÉSOVÁ, D. – KVASNICOVÁ, M. et all.: Architektúra na Slovensku - Stručné dejiny, Slovart, Bratislava 2005 

majstri architektury
DULLA Matúš (ed.), STACHOVÁ Marta, POHANIČOVÁ Jana, KRIVOŠOVÁ Janka, VODRÁŽKA Peter, MORAVČÍKOVÁ Henrieta, LUKÁČOVÁ Elena: Majstri architektúry. Bratislava, Perfekt, 2005. – I. vyd. 87 s. ISBN 80-8046-312-3

PAUER Jozef. 2004. Nechuť byť spolu.  Bratislava: Homer, 2004. 159 s. ISBN 80-968384-1-5

stresne krytiny na slovensku v minulosti
GREGOR Pavel – GREGOROVÁ Jana – KRÁĽOVÁ Eva: Strešné krytiny na Slovensku v minulosti. – 1. vyd. – Bratislava: JAGA, 2004. – 72 s. – ISBN 80-8076-009-8

architektura na slovensku 20 storocia

DULLA Matúš, MORAVČÍKOVÁ H. Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, s. 512.


vojenske cintoriny v zapadnej Halici

DULLA Matúš (spolupráca H. H. Moravčíková a B. Hochel): Vojenské cintoríny v západnej Haliči. Dušan Jurkovič 1916/1917. Sprievodca. Bratislava, VŠVU, 2002, s. 139.

MEŠŤAN Pavel, KRIVOŠOVÁ Janka, KISSOVÁ Darina.: Architektúra synagóg na Slovensku. Edícia Judaica Slovaca, zväzok č. 54. – Bratislava 2002, SNM Múzeum židovskej kultúry, 36 s.


Knižné publikácie 1950/ 2001:


dejiny stavby miest

VODRÁŽKA, P.: Dejiny stavby miest, Meritum, Bratislava 2001

evanjelicke kostoly na Slovensku
KRIVOŠOVÁ, J. - RÚFUS, M. - TESÁK, M.: Evanjelické kostoly na Slovensku, Tranoscius, Bratislava 2000

built environment in slovakia
VODRÁŽKA, P. – LUKÁČOVÁ, E. – GÁL, M.: The Built environment in Slovakia. Staviteľské umenie na Slovensku /minulosť - prítomnosť – budúcnosť, Eurostav, Bratislava 1999

sakralna architektura na SVK
LUKÁČOVÁ, E. a kol.: Sakrálna architektúra na Slovensku, KT, Komárno 1996

 


Zborníky 2002/07:


KVASNICOVA Magdaléna (ed.): Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. Grantová výskumná úloha 145/20 G, 2000 – 2002. STU Bratislava, 155 s., ISBN 80-227-1829-7.

KVASNICOVA Magdaléna (ed.): Architektonický a výtvarný detail v pamiatkovej
obnove.
Zborník vedeckého kolokvia. 23.apríl 2003. FA STU Bratislava 2004. 118 s., ISBN 80-227-2060-7.

LALKOVÁ Jarmila (ed.): Problematika mestských pamiatkových centier. Bardkontakt 2003. Zborník odborného seminára. Mestský úrad  Bardejov, 27.- 28.8.2003. ISBN 80-968981-1-6.

GREGOR  Pavel (ed.): Historická strešná krajina na Slovensku. Zborník z vedeckej konferencie. 9. december 2004, FA STU Bratislava. 90 s, ISBN 978-80-227-2623-8.

LALKOVÁ Jarmila (ed.): Problematika mestských pamiatkových centier. Bardkontakt 2004. Zborník odborného seminára. Mestský úrad  Bardejov, 25.- 26.8.2004. ISBN 80-969163-8-6.

LALKOVÁ Jarmila (ed.): Problematika mestských pamiatkových centier. Bardkontakt 2005. Zborník prednášok z odborného seminára. Bardejov 24 – 25 august 2005. ISBN 80-969345-9-7.

LALKOVÁ Jarmila (ed.): Problematika mestských pamiatkových centier. Mestský úrad Bardejov 2006. - ISBN 80-969518-7-4.


Vysokoškolské učebnice a skriptá 2002/07

DULLA Matúš: Dejiny architektúry 20. storočia. (CD) Bratislava, FA STU 2003.

LUKÁČOVÁ Elena, ŠOLTÉSOVÁ Danica, POHANIČOVÁ Jana: Dejiny architektúry a umenia stredoveku. Skriptá FA STU. Vydavateľstvo KT, s.r.o., Komárno 2003, 215 s. – ISBN 80-8056-366-7.

GREGOROVÁ Jana, LALKOVÁ Jarmila, NAHÁLKA Pavol, ORAVCOVÁ Eva: Prezentácia architektonického dedičstva. Skriptá FA STU v Bratislave, Vydavateľstvo STU Bratislava, 2003, ISBN 80–277–1873-8.

Publikácie ÚDTAOP

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>