Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Profesor Peter Vodráška phd

STATUS

PROFESOR

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pracovný telefón: 57276356

Miestnosť č. : 205

Email: vodrazka@fa.stuba.sk

Konzultačné hodiny:

utorok 11:00 – 12:00 hod.

ŠPECIALIZÁCIA

prezentácia kultúrneho dedičstva

dejiny a teória architektúry a stavby miest
industriálna architektúra

ČLENSTVO

2015 ICOMOS

2011 komisia programu Národný cintorín v Martine

2007 rada Ústavu manažmentu STU

2006 poroty Pamiatka roka pri Ministerstve kultúry SR

2003 hlavný garant študijného programu Arch.a urban. pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia

1996 hodnotia komisia Fi Bramac

1995 – 2000 zboru expertov Ministerstva výstavby a verejných prác SR

1995 – 1999 komisie pre zahraničné styky SKA

1995 predseda komisie pre výchovu, vzdelávanie a rast členskej základne SKA

1995 predstavenstvo Slovenskej komory architektov (SKA)

1991 Slovenská komora architektov (SKA)

1990 Spolok architektov Slovenska (SAS)

1987 – 1995 redakčnárada časopisu Projekt - revue slovenskej architektúry

1987 – 1993 podpredseda komisie SFVU

1980 – 1990 Zväz slovenských architektov (ZSA)

1980 – 1990 Komisia pre tvorbu krajiny ZSA a Komisie pre teóriu a kritiku architektúry ZSA

VZDELANIE

2007 vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

2002 – 2003 poverený vedením Katedry ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí FA STYU

2000 profesor na Katedre ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí FA STU Bratislava

2000 FASTU vymenovaný profesor

1990 – 1999 docent na Katedre ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí FA STU Bratislava

1996 habilitovaný docent, KOTPP, FA STU Bratislava

1988 – 1990 docent na Katedre urbanizmu a územného plánovania FA SVŠT Bratislava

1988 menovaný docent, FA SVŠT Bratislava

1980 FA STU - PhD.

1976 – 1979 Fakulta architektúry SVŠT Bratislava, interná ašpirantúra

1970 – 1976 Stavebná fakulta SVŠT Bratislava odbor architektúra

 

VÝUČBA

VEDECKÁ ČINNOSŤ

 

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

 

VYBRANÉ PROJEKTY