Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

profesor Pavel Gregor

STATUS

PROFESOR

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pracovný telefón: 02/57276361, mobil STU: 5901

Miestnosť č. : 208

Email: gregor@fa.stuba.sk

Konzultačné hodiny podľa dohody / cez email

ŠPECIALIZÁCIA

teória, metodológia a prax ochrany a obnovy architektonického dedičstva, väzby obnovy pamiatok na

architektonickú a urbanistickú tvorbu.

postavenie koncepcie štud. programu zamerania A5 „Ochrana a obnova pamiatkových objektov a súborov“, FA STU Bratislava, 1992

postavenie koncepcie Študijného programu „Obnova architektonického dedičstva“ – PhD., 2002

ČLENSTVO

podpredseda Pamiatkovej rady Ministerstva kultúry SR

člen predsedníctva medzinárodného komitétu ICOMOS – CIVVIH (pre historické sídla a dediny)

člen medzinárodného komitétu ICOMOS – CIF (pre vzdelávanie)

expert ICOMOS pre vyhlasovanie lokalít do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

garant a manažér projektov Európskeho sociálneho fondu (Centrum celoživotného vzdelávania FA STU

v Bratislave a Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum FA STU v Banskej Štiavnici)

VZDELANIE

2002 – Fakulta architektúry STU, mimoriadny profesor

1999 – Fakulta architektúry STU, docent

1986 – Fakulta architektúry SVŠT, CSc. (PhD.)

1981 – Fakulta architektúry SVŠT, Ing.arch

VÝUČBA

VEDECKÁ ČINNOSŤ

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

VYBRANÉ PROJEKTY