Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Ing. arch. Michal Ganbjak, PhD

STATUS

ODBORNÝ ASISTENT

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pracovný telefón: + 421 02 572 76 359 (359 klapka)
Miestnosť: 210
Email: ganobjakm@gmail.com
Konzultačné hodiny:
podľa dohody/ cez mail

ČLENSTVO

ECOVAST - The European Council for the Village and Small Town

ŠPECIALIZÁCIA

výskum postupov obnovy historickej (najmä priemyselnej) architektúry
možnosťami aplikácie nových materiálov na báze aerogélov pri konverzii priemyselného dedičstva

VZDELANIE

2005 - 2011 - FA STU - Ing. arch

VÝSKUMNÝ POBYT


Október 2017 - Apríl 2018. Výskumný pobyt (Post Doctoral Associate) na Massachusetts Institute of Technology s témou výskumu
"Aerogel Based Materials in Preservation of Cultural heritage".

Department of Civil and Environmental Engineering
Massachusetts Institute of Technology
ganobjak@mit.edu | 1-857-253-9138 (US)

https://www.masicgroup.mit.edu/group
http://cee.mit.edu/people/postdocs/

logo mit univerzity


VÝUČBA

VEDECKÁ ČINNOSŤ

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

VYBRANÉ PROJEKTY