Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Nadežda Hrášková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS

PEDAGÓG

KONTAKTNÉ ÚDAJE

doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.

Pracovný telefón:  57276353

Miestnosť č. : 203

Email: hraskova@fa.stuba.sk, nadezda.hraskova@gmail.com

Konzultačné hodiny:                                                                                           

utorok 12:00 -13:00 hod.

ŠPECIALIZÁCIA

obnova pamiatkových objektov a nová tvorba v historickom prostredí 

architektonicko-umelecké výskumy a prieskumy v spolupráci

dejiny architektúry a umenia renesancie a baroka

ľudová architektúra                                                                                                

ČLENSTVO                                                                                                                     

Slovenská komora architektov, AA

ICOMOS

 VZDELANIE

2008 - FA STU - docent

1983 - FA STU - PhD.

1976 - FA STU - Ing. arch. 

 


VÝUČBA

VEDECKÁ ČINNOSŤ

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

VYBRANÉ PROJEKTY

AKTIVITY