Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok vznikol v roku 2007 zlúčením Katedry dejín architektúry a umenia, Katedry obnovy architektonického dedičstva a Katedry teórie architektúry. Pôsobnosť ústavu zahŕňa oblasť dejín svetovej a domácej architektúry a urbanizmu, zaoberá sa otázkami teórie a filozofie architektúry, ochranou kultúrneho dedičstva, obnovou architektonických pamiatok, ako i novou tvorbou v historickom prostredí. Zlúčením vyššie uvedených katedier sa vytvorilo interdisciplinárne pracovisko s vedecko-výskumnou, pedagogickou a umelecko-tvorivou pôsobnosťou v uvedených oblastiach. 


Vedúci ústavu

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.

tel.: 02/57276354

mail : pavol.pauliny@stuba.sk


Sekretariát

tel.: 02/  57 276 356,  02/ 57 276 366


https://www.facebook.com/UDTAOP