Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Vedúci výpočtového strediska: Ing. Martin Kuruc, PhD.

Pracovníci: Viera Slivková, Bc.Daniel Vargončík, Michal Vuck-Wolf

Na týchto stránkach Výpočtové stredisko FAD STU uverejňuje informácie týkajúce sa prevádzky fakultnej siete, využívania výpočtovej techniky a odporúčaného softvéru.

Hlásenie porúch a závad: kl. 344 - p. Slivková
Pripomienky, otázky, problémy: vs.fad@stuba.sk