Prejsť na obsah
ÚSTAV DIZAJNU

Odporúčané študijné plány pre 2021/22

Odporúčané študijné plány, ktoré vznikli na základe prepočtu kreditov z doteraz odštudovaného štúdia, t.j. "párovaním predmetov":

Plán štúdia pre nových študentov 1.ročníka Bc. a Mgr. art. 2021/22

Odporúčané študijné plány pre nových študentov, ktoré nepodliehajú párovaniu predchádzajúcich predmetov: