Prejsť na obsah
ÚSTAV DIZAJNU

Fakulta architektúra a dizajnu STU v Bratislave uskutočňuje výučbu ateliérovej tvorby v 3. a 4. ročníku bakalárskeho a 1. a 2. ročníku magisterkého štúdia ŠP Dizajn formou tzv. Vertikálnych ateliérov. Vertikálny ateliér je forma výučby ateliérovej tvorby, v ktorom študenti viacerých ročníkov pracujú na rovnakých zadaniach, pričom každý z ateliérov sa špecializuje na špecifický prístup k tvorbe a spôsob premýšľania o dizajne.

Vertikálne ateliéry pôsobiace v ŠP Dizajn umožňujú študentovi špecializovať sa v rámci troch dizajnérskych zameraní. Ateliér je možné meniť každý semester s výnimkou 2. ročníka magisterského štúdia, v ktorom je odporúčané špecializáciu nemeniť z dôvodou realizácie komplexného diplomového projektu.

Témy a harmonogram prihlasovania do vertikálnych ateliérov ŠP Dizajn sú každoročne zverejňované a verejne prezentované týždeň pred začatím semestra. Prihlasovanie na témy prebieha prostredníctvom akademického informačného systému STU