Prejsť na obsah
ÚSTAV DIZAJNU

Portfólio pre štátne skúšky - Bc.

Obhajoba autorského portfólia je súčasťou záverečnej štátnej skúšky. Portfólio je predmetom kritickej diskusie, komisia študentovi kladie otázky týkajúce sa konštrukčných a technologických vzťahov na príklade študentom realizovaných predmetov. Študenti, ktorí portfólio spracovávajú na výberových predmetoch počas Bc. štúdia, môžu na takto vzniknutý návrh portfólia nadviazať a doplniť ho o povinné atribúty v zmysle nasledovných sumarizačných pokynov.

DOKUMENTÁCIA ATELIÉROVÝCH PRÁC
Povinnou a nosnou časťou portfólia je dokumentácia ateliérových prác všetkých 7 semestrov Bc. štúdia (dokumentácia predmetov Základy dizajnu I, Základy dizajnu II, Ateliér priemyselného dizajnu I, Ateliér priemyselného dizajnu II, Ateliér priemyselného dizajnu III, Ateliér priemyselného dizajnu IV a Ateliér priemyselného dizajnu V)

Dokumentácia každého ateliérového projektu by mala obsahovať nasledovné body:

 • názov práce
 • krátky textový popis
 • technický výkres
 • skice
 • fotografie modelu
 • 3D vizualizácia

POPISKA ATELIÉROVEJ PRÁCE
Každá ateliérová práca musí byť označená popiskou s nasledujúcimi udajmi:

 • Predmet / Course: Názov predmetu
 • Téma / Topic: Svietidlo do priemyselných priestorov a skladov
 • Pedagóg / Pedagogue: tituly Meno Priezvisko
 • Konzultant / Consultant: (prípadný/í iný/í konzultant/i)
 • Ročník / Class: X
 • Akademický rok / Academic year: 2020/2021

ĎALŠIA TVORBA
Uvádzanie ďalších prác je dobrovoľné:

 • Povinné a voliteľné predmety
 • Mimoškolské aktivity
 • Prax

Portfólio pre štátne skúšky - Mgr. art. (dizajn výrobkov)

Pre portfólio dokladané k magisterskej štátnej skúške platia rovnaké formálne podmienky – s jediným rozdielom, že povinná je len dokumentácia 3 ateliérových prác za magisterský stupeň štúdia (dokumentácia predmetov Ateliér I, Ateliér II, Ateliér III).

Technické parametre portfólia (Bc. + Mgr.art.)

FORMÁT

 • Ľubovoľný (doporučenie A4 – A3)
 • horizontálna orientácia uľahčí prezeranie vo virtuálnom priestore počas trvania online výuky

MATERIÁL*

 • Ľubovoľný / *až do odvolania sa portfoliá prezentujú digitálne

DIGITÁLNA VERZIA

 • formát .PDF
 • maximálna veľkosť súboru 40 MB

OZNAČENIE LOGOM ŠKOLY
LOGO FAD STU

STRUČNÝ OBSAH

 • Portfólio by malo v úvode obsahovať zoznam prezentovaných projektov
 • Prehľad prác môže byť spracovaný aj vizuálnou formou

STRÁNKOVANIE

 • Strany portfólia by mali byť označené číslovaním (na ľubovoľnom mieste)

ŽIVOTOPIS

 • Fotografia študenta
 • Vzdelanie, kurzy; zahraničné pobyty a stáže
 • Programové/softvérové zručnosti
 • Ocenenia, výstavy, významné projekty

Verifikácia portfólia (Bc. + Mgr.art.)

V prípade fyzického priebehu štátnych skúšok a odovzdávania fyzických kópií portfólií prebieha verifikácia dokumentácie ateliérových prác prostredníctvom verifikačnej tabuľky, prostredníctvom ktorej korektnosť prezentovaných ateliérových prác svojimi podpismi potvrdzujú všetci zainteresovaní pedagógovia:

V prípade dištančnej výuky tento krok neprebieha.