Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Srdečne pozývame všetkých členov Akademickej obce FA STU na siedmu konferenciu učiteľov, ktorá sa uskutoční 28. marca 2018 v miestnosti 117 a bude orientovaná na výsledky, ktoré fakulta za posledných osem rokov dosiahla. Cieľom sú: bilancovanie – zhrnutie – redefinovanie - náčrt perspektívy FA. Príspevky, orientované predovšetkým na kvalitu pedagogického procesu, výsledky výskumu, tvorbu pedagógov, ocenenia, výstavy prednesú vedúci ústavov. V rámci otvoreného fóra bude priestor pre príspevky učiteľov a výskumných pracovníkov fakulty, ktorí zaslali abstrakty referátov, ale aj pre „ad hoc záujemcov“ z kruhu kolegov.

Program:

8:45— 9:00 prezentácia

9:00 — 9:45 Fakulta architektúry STU 2010 – 2018
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka FA STU

9:45— 10:10 Ústav architektúry občianskych budov
Ing. arch. Štefan Polakovič

10:10 —10:35 Ústav architektúry obytných budov
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.     


10:35—11:05 káva


11:05 —11:30 Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok 
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. , prof. Ing.arch. Peter Vodrážka, PhD.

11:30—11:55 Ústav dizajnu 
prof. akad. soch. Peter Paliatka   

11:55 — 12:20 Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry  
prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.   


12:20 —13:20 obed


13:20— 13:45 Ústav interiéru a výstavníctva 
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD., prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

13:45 — 14:10 Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb  
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.  


14:10— 14:40 káva


14:40 — 15:05 Ústav urbanizmu a územného plánovania  
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.   

15:05 —15:30 Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
doc. akad. soch. Milan Lukáč, doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.


15:30 — 17:00 Otvorené fórum a diskusia


15:30 —15:55 Detašovaná fakulta
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

15:55 —16:20 Poznámky k témam semestrálnych prác
Ing. arch. Pavel Paňák

16:20 — 17:00 Diskusia 

17:00 — Rezeň, dve deci a iné občerstvenie