Prejsť na obsah
Ateliér Olah / Lipková

MX lab

Profil ateliéru

MX lab - Laboratórium pre multidisciplinárny výskum a dizajn zážitku na Fakulte architektúry a dizajnu v Bratislave je vertikálny ateliér a výskumné pracovisko zamerané na dizajnérsky výskum a vývoj v rýchlo sa meniacej oblasti osobnej mobility. Laboratórium sa primárne venuje dizajnu automobilových interiérov a užívateľských rozhraní, návrhom alternatívnych foriem mobility, či už v oblasti služieb alebo inovatívnych inteligentných zariadení a dopravných prostriedkov.

Akronym „MX“ v názve laboratória označuje “multidisciplinaritu“ (písmeno M) a „skúsenosť“ (písmeno X, z ang. “experience”). Skratka je zároveň referenciou na “zmiešanú realitu” (z ang. “mixed reality”), s ktorou pracovisko aktívne pracuje.

Výskum

Laboratórium sa venuje dvom kľúčovým výskumných oblastiach:

 • Užívateľský zážitok v oblasti osobnej mobility
  Laboratórium založené na presvedčení, že návrat ľudí do centra záujmu dizajnérskeho procesu je jediný spôsob, ako si v oblasti interiérového dizajnu automobilov udržať náskok. Lab poskytuje možnosť užívateľského testovania automobilových interiérov a rozhraní v zmiešanej realite. MR, niekedy označovaná aj ako hybridná realita, je spojenie fyzického a virtuálneho prostredia, kde fyzické a digitálne objekty koexistujú a interagujú v reálnom čase. Laboratórium umožňuje testovanie fyzických a digitálnych produktov súčasne.

 • Digitálne nástroje v dizajnérskej tvorbe
  Digitalizácia, konektivita a autonómne riadenie menia nielen funkciu a užívateľské skúsenosti v interiéroch súčasných automobilov, ale aj spôsob, akým ich navrhujeme. Cieľom laboratória je skúmať a testovať objavujúce sa nástroje digitálneho dizajnu v oblasti automobilového interiérového dizajnu so zameraním na iteratívne testovanie a tvorbu priamo vo virtuálnej realite od samého začiatku dizajnérskeho procesu.

Vybavenie

Laboratórium pracuje s nasledovným vybavením a softvérovými nástrojmi:

 • Modulárny simulátor automobilového interiéru
  Nastaviteľný simulátor interiéru automobilu umožňuje testovanie rôznych konštrukčných riešení podvozku a architektúr interiéru vozidla. Simulátor obsahuje prvky sériovo vyrábaných automobilov (volant a autosedačky Škoda Superb LaK)

 • Nástroje a senzory pre VR 
  • Oculus Quest 1, 2
  • HTC Vive, Vive Pro Eye + trackers
  • Leap Motion Universal VR Developer Bundle

 • Nástroje pre CAD
  • Gravity Sketch
  • Unreal Engine
  • Autodesk VRED
  • Rhinoceros 3D + Grasshopper
  • Cinema 4D
  • Blender